Lid worden

Leuk dat je lid wilt worden van onze gezellige vereniging. Dit digitale inschrijfformulier bestaat uit twee delen die je moet invullen. Na het insturen zullen we je een email toesturen met alle ingevulde gegevens ter bevestiging. Zodra je deze hebt bevestigd, zullen we binnen 5 dagen kontakt met je opnemen om de eerste les of training te bespreken.
Geen (geldige) invoer.

Geen (geldige) invoer.

Geen (geldige) invoer.

Ongeldige invoer

Geen (geldige) invoer.

Geen (geldige) invoer.

Geen (geldige) invoer.

Geen (geldige) invoer.

Geen (geldige) invoer.

Geen juist telefoonnummer opgegeven

Geen (geldige) invoer.

Vink tenminste 1 vakje aan.

* Kruis aan wat van toepassing is

Voor zwemlessen kunt u kiezen uit de onderstaande dagen. Voor de dagen van onze wedstrijd- en polotrainingen raadpleeg de website.
Voor de dagen van onze wedstrijd- en polotrainingen raadpleeg de website.
Ongeldige invoer

Invalid Input

Regeling aanmelden en opzeggen

Ondergetekende wil lid worden van AZL en verklaart:
- Wel/geen lid te zijn (geweest) van een andere zwemvereniging.
Ongeldige invoer

- Geen contributieschuld te hebben bij een andere vereniging.
- Akkoord te zijn met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging, welke ter inzage liggen bij de vereniging.
- Ervan op de hoogte te zijn:
    1. Dat het lidmaatschap ingaat op de eerste van de maand waarin men in een zwemuur is ingedeeld en dat de contributiebetaling geschiedt per kwartaal bij vooruitbetaling, de hoogte van de contributie zie www.azlzwemmen.nl
    2. Opzeggen kan minimaal een maand voor het einde van het lopende kwartaal, per e-mail: opzeggen@azlzwemmen.nl Anders bent u ook het hele daaropvolgende kwartaal nog lidmaatschapsgeld verschuldigd.
    3. Dat de gezondheid deelname aan zwemactiviteiten toelaat.
    (Bij twijfel dient men zelf voor een medische keuring te zorgen)
Voor jonge kinderen geldt, dat zij kunnen worden ingeschreven in de maand dat zij 4 jaar worden. Het inschrijfformulier kan tijdens de AZL zwemuren worden ingeleverd bij de tafel in de hal van het zwembad. Indien nodig wordt het kind op de wachtlijst geplaatst voor indeling in een nieuw te starten groep.
Ongeldige invoer

Geef de naam van de zwemvereniging waar je lid geweest bent.

Betreffende uw inschrijving!
Hoe heeft u over AZL gehoord?

Ongeldige invoer

Invalid Input