Item gefilterd op datum: april 2020

woensdag 29 april 2020 22:26

Contributie 2e kwartaal

Voor AZL lopen alle kosten door, ook al wordt er niet gezwommen. Als sportvereniging kunnen we slechts beperkt aanspraak maken op regelingen van de overheid in
deze Corona-periode. Dat komt o.a. doordat we werken met 100% vrijwilligers. Sportbonden zoals de KNZB en NOC*NSF roepen leden op om de contributie van
hun club te blijven voldoen. Als bestuur volgen we die lijn en hopen we dat u ons wilt blijft steunen. We hebben al veel positieve reacties ontvangen van leden die
AZL blijven steunen. Wij willen daarom iedereen bedanken voor de support.

Het bestuur blijft de contributie ieder kwartaal bij u incasseren. Per kwartaal wordt bekeken of we ontvangen kortingen of subsidies van de overheid of de gemeente
aan u kunnen compenseren. Voor dit kwartaal betekent dit dat we een korting van 10% verrekenen in de contributie.

Bestuur AZL

dinsdag 28 april 2020 20:34

Woordzoeker zwemsport

Voor alle thuiswerkers en iedereen die even niet online wil vergaderen, hebben we een leuke woordzoeker gemaakt die in het teken staat van zwemmen.

Onder Downloads op de AZL website kun je een leuke woordzoeker downloaden. Print ‘m uit en puzzelen maar!

 

woensdag 22 april 2020 22:53

Steun AZL in tijden van Corona!

Ook jij kunt AZL ondersteunen in tijden van Corona! 

Hoe? Klink op de link van doneeractie.nl.om te lezen hoe je kunt helpen.

Het delen van dit bericht via social media wordt gewaardeerd.

 

 

 

Namens alle juffen, meesters, trainers en alle andere vrijwilligers van AZL: we missen jullie enorm! 
Hopelijk laat de situatie het snel weer toe dat we lekker kunnen zwemmen, trainen en lol maken.

#Houvol  #berenjacht  #blijfthuis

wemissenjulliebijazl

Please scroll down for the English version

Beste leden van AZL,

Afgelopen weken is de wereld voor iedereen in Nederland drastisch veranderd. Velen werken thuis, zwembaden en sportclubs zijn gesloten en het dagelijks leven speelt zich tegenwoordig vaak af op niet meer dan 10 m2. In deze email meer informatie over de verlenging van de maatregelen en wat dit voor uw lidmaatschap betekent.

Verlenging van de maatregelen

Het bestuur volgt vanzelfsprekend het laatste advies van de rijksoverheid op en biedt tot 28 april geen zwemlessen, -trainingen en wedstrijden aan. Het zwembad blijft gedurende deze periode gesloten, omdat er sprake is van een zogenaamde contactactiviteit.

Financiële maatregelen bestuur

Normaal gesproken int AZL in de eerste week van april de contributie bij u. Vanwege de onzekere situatie heeft het bestuur besloten om de incasso uit te stellen tot mei. Wij hopen dat u nog steeds lid blijft in deze lastige tijd en net als velen de kans afwacht om weer te gaan sporten, zodra de situatie dat weer toelaat.

Voor een sportclub als AZL is uw contributie juist nu nodig om de doorlopende kosten te kunnen blijven betalen. Het bestuur heeft maatregelen genomen om financieel gezond te blijven. Helaas hebben zowel de KNZB als Sportfondsen laten weten dat de rekeningen nog steeds betaald dienen te worden. Wij begrijpen heel goed dat ook voor hen de normale kosten doorlopen.

De sportbranche en NOC*NSF raden aan om de contributie van hun sportclub te blijven betalen, zodat zij weer kunnen sporten zodra de situatie dat toelaat. Als bestuur zullen we iets terug doen voor leden die hun contributie in het tweede kwartaal gewoon blijven betalen.

Start zwemlessen en -trainingen

De KNZB heeft de competitie voor dit seizoen (19-20) stop gezet. Dat betekent dat de eerste wedstrijden waarschijnlijk weer pas na de zomer zullen plaats vinden. Of de lessen en de trainingen nog starten voor de zomerstop hangt natuurlijk af van de mate waarin de maatregelen na 28 april door de rijksoverheid worden opgeheven. Op dit moment lijkt het niet haalbaar om zwemlessen en trainingen in de maanden juli en augustus door te laten lopen, maar we zijn hierover nog in gesprek met Sportfondsen.  

Ik hoop dat u of uw kinderen snel weer kunnen zwemmen en wens u voor komende tijd een goede gezondheid toe.

Marcel Schapers

Voorzitter AZL

PS: Voor iedereen die wil blijven oefenen, zijn er tal van leuke filmpjes te vinden op social media, zoals deze wedstrijdstart en een Italiaanse topzwemster die blijft trainen.

 

English version

 

Dear club members,

Over the past weeks the world for everyone has changed dramatically. Most of us work from home, pools and sport clubs are closed and the daily live happens often on no more than 10 sqm. In this e-mail more info on the extension of the closure period and what this means for you subscription.

Extension of measures by the government

The board of AZL follows all regulations and will not offer any lessons or trainings until 28 April. The pool will remain closed, because swimming is a contact activity with risk.

Financial measures by the board

In a normal situation AZL would collect your subscription fee in the first week of April. Because of the uncertainty the board has decided to postpone this collection until May. We sincerely hope that you will stay a member with us in the meantime and await a better time to start with swimming again.

For a club like AZL you subscription fee is now needed more than ever to pay our ongoing costs. My board has taken measures to stay financially healthy. Unfortunately both KNZB and Sportfondsen (the operator of the pool) have informed as that a bills still have to be paid. These costs are more than 75% of our costs.

Dutch sport association NOC*NSF and companies advise members to keep paying their fees and start with sports as soon as the measures have been released. As a club we will give back to all members that pay their subscription this second quarter.

Start lessons and training sessions

De KNZB had postponed all competitions for this season and most likely the first competitions will take place after summer. A start of the swimming lessons and trainings before the summer vacation will depend on the moment when the government will cancel the current measures. For now it seems unfeasible that AZL will offer extra lessons in July and August because of practical reasons, but we will be discussing the options with Sportfondsen.

I hope that you or your children can start swimming very soon and I hope you remain safe and healthy.

Marcel Schapers

Chairman AZL

PS: On social media you will find some nice videos on how to stay fit without a pool. An Italian swimmer shows how to keep practicing and here another example of a good start.