Zwemles info

Periodeplanning zwemvaardigheid

De periodeplanning zwemvaardigheidsdiploma's voor het seizoen 2020-2021 is anders dan u de laatste jaren gewend was. We merken namelijk steeds vaker dat de tijd tussen twee diplomamomenten te kort is, wat tot teleurstellingen leidt. Tot nu toe werden er veelal twee verschillende zwemvaardigheidsdiploma's tegelijk aangeboden in een groep, op soms wel drie verschillende niveau's. In de gewijzigde planning worden er minder diploma's tegelijkertijd aangeboden, waardoor er in de lessen meer aandacht is voor de lesstof van het betreffende diploma. Een gevolg hiervan is dat in één seizoen (schooljaar) niet alle zwemvaardigheidsdiploma's in elk uur worden aangeboden. Om te voorkomen dat kinderen in zo'n geval een heel jaar moeten wachten tot het diploma weer wordt aangeboden, bieden we het wel aan in een ander lesuur, voor of na het lesuur waarin uw kind zwemt.

Naast zwemvaardigheid introduceren we een programma onder de werknaam 'ZIF'. Dit programma heeft vooral tot doel om conditie en techniek te verbeteren bij kinderen die net hun C-diploma hebben gehaald, maar ook om deze kinderen uit te dagen en kennis te laten maken met onderdelen uit de verschillende zwemvaardigheidsdiploma's.

De diploma's Wereldzwemslagen en Waterpolo bieden we dit seizoen niet aan op donderdag en zaterdag. Er is wel een mogelijkheid om de waterpolodiploma's te halen op de maandag van 18:00-18:45 uur bij Waterpolo Jeugd.

De planning 2020-2021 ziet er als volgt uit.

 • September - november

          Uur 1 (do 18:30-19:15): snorkelen

          Uur 2 (do 19:15-20:00): zwemvaardigheid+ZIF

          Uur 5 (za 15:30-16:15): snorkelen

          Uur 6 (za 16:15-17:00): zwemvaardigheid+ZIF

          Uur 7 (za 17:00-17:45): snorkelen

          Uur 8 (za 17:45-18:30): zwemvaardigheid+ZIF

 • December - maart

          Uur 1 (do 18:30-19:15): survival

          Uur 2 (do 19:15-20:00): zwemvaardigheid+ZIF

          Uur 5 (za 15:30-16:15): survival

          Uur 6 (za 16:15-17:00): zwemvaardigheid+ZIF

          Uur 7 (za 17:00-17:45): survival

          Uur 8 (za 17:45-18:30): zwemvaardigheid+ZIF

 • April - juli

          Uur 1 (do 18:30-19:15): snorkelen

          Uur 2 (do 19:15-20:00): survival

          Uur 5 (za 15:30-16:15): snorkelen

          Uur 6 (za 16:15-17:00): survival

          Uur 7 (za 17:00-17:45): snorkelen

          Uur 8 (za 17:45-18:30): survival

.

Locatie en lestijden

LeslocatieDe Fluit

De thuisbasis van AZL is zwembad De Fluit aan het Fluitpolderplein 1 in Leidschendam.

Zwembad De Fluit is goed bereikbaar (ook vanuit de omliggende gemeenten, zoals Voorburg, Voorschoten, Den Haag, Leidschenveen en Wassenaar) via de N14 en de Noordsingel of via het openbaar vervoer (tram 6 of bus 46). Naast het zwembad is een ruime fietsenstalling en er zijn voldoende gratis parkeerplaatsen. 

 

Lestijden

AZL geeft zwemles voor het Zwem-ABC en de zwemvaardigheidsdiploma's op de volgende tijden en dagen.

 

Donderdag

LET OP: Tijdelijk andere lestijden vanwege Coronamaatregelen

Lesuur 1          18:30 - 19:15 uur     18:45 - 19:25 uur

Lesuur 2          19:15 - 20:00 uur     19:25 - 20:05 uur

Lesuur 3          20:00 - 20:45 uur     20:05 - 20:50 uur     Alleen trainingen  

Lesuur 4          20:45 - 21:30 uur     20:50 - 21:35 uur     Alleen volwassenen     

 

Zaterdag

Lesuur 5          15:30 - 16:15 uur

Lesuur 6          16:15 - 17:00 uur

Lesuur 7          17:00 - 17:45 uur

Lesuur 8          17:45 - 18:30 uur

 

De zwemlessen gaan in de schoolvakanties gewoon door, behalve in de zomervakantie. Op nationale feestdagen is er geen les. Zie onze jaarkalender leszwemmen voor een overzicht van alle lesdagen.

Licentie Nationale Zwemdiploma's

Wat is een zwemdiploma waard?
In Nederland mag tegenwoordig iedereen zwemlessen aanbieden en zwemdiploma's uitgeven. Dit is namelijk sinds 1984 niet meer wettelijk geregeld. Toen heeft de overheid deze taak losgelaten en overgedragen aan de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid. In de praktijk zijn er nu meerdere (particuliere) zwemscholen en organisaties die hun eigen zwemdiploma's uitgeven. Ook de eisen tussen de diploma's kunnen daardoor verschillen, zodat het ene kind met een C-diploma andere vaardigheden kan hebben dan een kind met een C-diploma van een andere aanbieder. Ook de kwaliteit van de opleiding kan verschillen.

npz social media veiligheid tekst 240x300 

Kies bewust voor het enige echte Zwem-ABC
De Nationale Zwemdiploma's die nu worden uitgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid zijn een doorontwikkeling van de zwemdiploma's die voor 1984 door het Ministerie van Onderwijs werden uitgeveven. Sinds 2018 staat het Nationale Zwemdiploma C gelijk aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Dit geldt alleen voor het Zwem-ABC van de Nationale Zwemdiploma's en niet per definitie voor de zwemdiploma's van andere aanbieders! Kies daarom een vakkundige zwemlesaanbieder, zoals AZL, die onafhankelijk getoetst is door de Nationale Raad Zwemveiligheid. Zo weet u zeker dat u kiest voor kwaliteit, zwemplezier en zwemveiligheid.

Licentie Nationale Zwemdiploma’snpz social media logo 240x300
Zwemlesaanbieders, zoals AZL, die met goed gevolg getoetst zijn door de Nationale Raad Zwemveiligheid, ontvangen de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Dit is de kwaliteitsstandaard van de zwembranche. Alleen zwemlesaanbieders die voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Licentie mogen de Nationale Zwemdiploma’s, waaronder het Zwem-ABC, uitgeven. De Licentie werd eind 2014 geïntroduceerd. AZL heeft de Licentie Nationale Zwemdiploma's sinds 2015.

Kwaliteitsborging Licentie Nationale Zwemdiploma’s
De Nationale Zwemdiploma’s, waaronder het Zwem-ABC, worden uitgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid | NRZ. De NRZ streeft naar een voortdurende kwaliteitsverbetering van de zwembranche. De Licentie Nationale Zwemdiploma’s stimuleert de borging van veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen. Dit geeft de zekerheid dat de zwemlesaanbieder die in het bezit is van deze Licentie handelt volgens de kwaliteitsstandaard van de zwembranche.

npz social media onderwijzers tekst 240x300De zwemlesaanbieder die in het bezit is van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s geeft u de volgende vier zekerheden:

 • Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat uw kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben zij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven zij bijgeschoold.
 • Uw kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Na het behalen van het Nationale Zwemdiploma C voldoet uw kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Dit officiële diploma wordt bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitvoering van verschillende beroepen.
 • De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat u kunt bepalen welke aanbieder het beste bij uw kind past. Tijdens de zwemles wordt u als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind.
 • Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen. Bij elk moment van diplomazwemmen is er daarnaast een gecertificeerde Examinator Nationale Zwemdiploma’s aanwezig.

npz social media lesmethode tekst 240x300Alle zwemlesaanbieders die een Licentie Nationale Zwemdiploma’s hebben behaald zijn geregistreerd bij de Nationale Raad Zwemveiligheid.

Dus: kies bewust en ga voor zekerheid. Kies voor AZL en kies net als ouders van 300.000 kinderen per jaar voor een zwemlesaanbieder met de Licentie Nationale Zwemdiploma’s van de Nationale Raad Zwemveiligheid.

Wat wordt er gecontroleerd door de Nationale Raad Zwemveiligheid?
npz social media controles tekst240x300De zwemlesaanbieder die in het bezit is van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s ondergaat de volgende toetsmomenten door de Nationale Raad Zwemveiligheid:

 • Om de Licentie Nationale Zwemdiploma’s te behalen, wordt een toets in de vorm van een audit op locatie afgenomen door de Nationale Raad Zwemveiligheid. Er wordt beoordeeld of de zwemlesaanbieder voldoet aan alle kwaliteitscriteria van het Handboek Licentie Nationale Zwemdiploma’s;
 • De Examinator Nationale Zwemdiploma’s die beoordeelt of een kind klaar is voor het diplomazwemmen en of een kind slaagt of zakt moet zelf iedere vier jaar een examen afleggen. De Nationale Raad Zwemveiligheid heeft daarnaast inzage in de verslagen van de Examinator Nationale Zwemdiploma’s;
 • Licentiehouders dienen jaarlijks een digitale toets af te leggen die wordt afgenomen door de Nationale Raad Zwemveiligheid;
 • Er vinden steekproeven plaats door de Nationale Raad Zwemveiligheid;
 • Periodiek is er een afgevaardigde (een gedelegeerde) namens de Nationale Raad Zwemveiligheid aanwezig bij het diplomazwemmen.

NRZ Licentiehouder Nationale Zwemdiplomas 241x343Hoe herkent u een zwemlesaanbieder van het enige echte Zwem-ABC?
Zwemlesaanbieders die het enige echte Zwem-ABC uitgeven, worden getoetst door de Nationale Raad Zwemveiligheid. Alleen als aan de kwaliteitseisen is voldaan, mogen de Nationale Zwemdiploma’s van het Zwem-ABC worden uitgegeven. U herkent de zwemlesaanbieder aan het logo op de website of aan de sticker bij de accommodatie.

Een zwemlesaanbieder die het enige echte Zwem-ABC mag uitgeven, is terug te vinden in het overzicht op de zwemleslocator van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Staat een zwemlesaanbieder niet in dit overzicht, dan voldoet deze niet aan de kwaliteitscriteria van de Nationale Raad Zwemveiligheid en mogen de Nationale Zwemdiploma’s van het Zwem-ABC niet worden uitgegeven.

Hoe herkent u het echte Nationale Zwemdiploma?
Hoe kunt u zien of u het originele Nationale Zwemdiploma A, B of C in handen hebt, dat wordt uitgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid? Let dan op een aantal echtheidskenmerken. Op de voorzijde van het diploma is links bovenin in de witte clip een zilverkleurig hologram te zien, zoals in de afbeelding hieronder. Daarnaast is het ‘ABC’-blokje kenmerkend voor het echte Zwem-ABC. Ieder zwemdiploma heeft bovendien een uniek nummer, dat boven het hologram te vinden is.

 
 
Diploma reeks liggend 1871x649

 

Kijk voor meer informatie over de Nationale Zwemdiploma's, de Licentie en de Nationale Raad Zwemveiligheid op www.allesoverzwemles.nl.

Aftesten

Indien uw kind in het diepe zwemt en in aanmerking komt voor diplomazwemmen, wordt hij of zij eerst getest (proef-diplomazwemmen). Aftesten gebeurd op hetzelfde tijdstip als de reguliere zwemles van uw kind. Alle onderdelen van het betreffende diploma worden doorgenomen tijdens het aftesten. Als uw kind alles goed heeft gedaan bij het aftesten dan ontvangt hij een kaartje voor het diplomazwemmen.

Voor deelname aan het diplomazwemmen is het noodzakelijk dat een bijdrage van 16 euro wordt betaald. Bij de gastheer of -vrouw kan op dag van het aftesten contant, met PIN of met creditcard worden betaald. De dag en het tijdstip staan vermeld in een brief die u meekrijgt. Let op: De tijden van diplomazwemmen kunnen afwijken van de normale lestijden.

Kan uw kind niet aanwezig zijn op de dag van het testen? Neem dan vooraf contact op met door een mail te sturen naar leszwemmen@azl.nu, zodat in overleg met u een andere datum gezocht kan worden. Na het aftesten is het niet meer mogelijk om een andere afspraak te plannen in verband met de aanmeldtermijnen voor het examen.

Eisen wereldzwemslagen

Wereldzwemslagen 1wzs1

 • 25 meter Dubbele Spaanse slag
 • 25 meter Japanse crawl
 • 25 meter Zeemansslag
 • 25 meter Zijslag
 • 25 meter Samengestelde rugslag
 • 25 meter Lange schoolslag
 • 25 meter Dubbele Spaanse rugslag

 

 

 

Wereldzwemslagen 2wzs2

 • 25 meter Spaanse slag
 • 25 meter Matrozenslag
 • 50 meter Zeemansslag in tweetallen
 • 25 meter Eénarmige zijslag
 • 25 meter Sidestroke
 • 25 meter Engelse slag
 • 25 meter Spaanse rugslag

 

 

 

Wereldzwemslagen 3wzs3

 • 25 meter Hongaarse slag
 • 25 meter Japanse Morote slag
 • 25 meter Japanse Hitoe slag
 • 25 meter Rugtrudgeon
 • 25 meter Duitse crawl
 • 25 meter Helikopterslag
 • 25 meter Thrust