Nieuwe contributietarieven per 1 juli 2019

Zwemvereniging AZL heeft net als vele andere sportverenigingen te maken met een terugloop van het aantal sportende en betalende leden.
Op 1 januari is bovendien het BTW-tarief op (het gebruik van) zwembadwater van 6% naar 9% verhoogd en de huurprijs is door de gemeente met 2% geïndexerd.

Om onze sport- en lesactiviteiten te kunnen blijven aanbieden tegen het hoge kwaliteitsniveau, is een contributieverhoging per 1 juli noodzakelijk. 
De nieuwe contributie per 1 juli 2019 is te raadplegen op de hompage onder 'Downloads' of door hier te klikken. De tarieven zijn vastgesteld in de ALV van maart.

Wij hopen op uw begrip voor de contributieverhoging als gevolg van deze externe factoren (badhuur en BTW-verhoging).

Bestuur AZL