Vacature: financieel-administratief medewerker

De wedstrijdafdeling van AZL maakt sinds enkele jaren deel uit van Startgemeenschap De Vliet.
In deze startgemeenschap nemen zwemmers deel van drie zwemverenigingen: AZL, RZV Excelsior (Rijswijk) en AVZV (Voorburg).

Voor deze startgemeenschap is het bestuur op zoek naar een financieel administratief medewerker voor het verwerken van de inkomsten en uitgaven.
Het takenpakket dat behoort bij deze vrijwilligersfunctie bestaat o.a. uit de volgende werkzaamheden:

  • Het controleren en verwerken van de uitgaven en toetsen of deze passen binnen de opgestelde begroting;
  • Erop toezien dat de drie basisverenigingen tijdig de jaarlijkse bijdrage aan de SG betalen;
  • Overleggen met de voorzitter van de SG wanneer uitgaven afwijken van de opgestelde begroting;
  • Het opstellen van de balans en resultatenrekening aan het einde van het financieel jaar;
  • Eenmaal per jaar deelnemen aan de vergadering van de beheercommissie voor de financiële afsluiting van het vorig jaar.

De functie is niet vergelijkbaar met die van penningmeester van een sportvereniging, doordat er geen direct contact is met individuele leden.
De werkzaamheden kosten naar schatting enkele uren per maand en iets meer uren rondom de financiële jaarafsluiting.

Jouw competenties en vaardigheden:

  • Je werkt nauwkeruig en bewaakt gestelde deadlines;
  • Je hebt basiskennis van financiële administraties en kunt een resultatenrekening en balans opstellen;
  • Je creëert overzicht en zorgt dat transacties en betalingen nooit meer dan twee weken achter lopen;
  • Je kunt de leden van de beheercommissie adviseren over eventuele veranderingen in de begroting;

Heb je maandelijks een aantal uren over en lijkt het je leuk om bij te dragen aan de zwemsport in regio Haaglanden?
Stuur dan een email met je motivatie naar voorzitter@azlzwemmen.nl