Aanmelden online Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdagavond 17 maart 2021

In 2020 heeft er geen Algemene Ledenvergadering plaats gevonden vanwege verschillende beperkende maatregelen.
Het bestuur zal daarom verantwoording afleggen en de financiële resultaten van 2019 én 2020 toelichten aan de leden.
Daarnaast wordt de begroting voor 2021 toegelicht en zijn er enkele bestuursbenoemingen waarover de ALV kan stemmen.

Vanwege de huidige beperkende maatregelen en de sluiting van het AZL clubhuis, kiest het bestuur voor een online ALV.
Om deel te kunnen nemen aan de ALV dient u zich vooraf aan te melden middels dit registratieformulier.
Hierbij geeft u, naast uw naam, ook uw emailadres en telefoonnummer op. Beiden zijn nodig om deel te kunnen nemen.
Door u vooraf te registreren kunnen we vaststellen of u lid bent van de vereniging of een jeugdlid vertegenwoordigd.
Wanneer u geregistreerd bent, ontvangt u een uitnodiging per e-mail voor de vergadering. Hiermee kunt u ook de stukken inzien.
Om deel te kunnen nemen aan de online ALV is een camera en microfoon niet vereist. Daarnaast hoeft geen software te installeren.

Registreren voor de online ALV

Uw eventuele vragen over de jaarverslagen en de financiële resultaten ontvangen we graag vooraf per e-mail.
Tijdens de ALV is de mogelijkheid om vragen te stellen beperkt. Schriftelijk ingediende vragen zal het bestuur beantwoorden.

Als bestuur kijken we uit naar het moment waarop de zwembaden weer open gaan en er weer gesport kan worden!
We hopen velen van u snel weer te zien in het zwembad of in het AZL clubhuis zodra de situatie dat weer toelaat. 

Bestuur AZL