Het Zwem-ABC gaat in 2018 veranderen

Om het aantal verdrinkingen in Nederland te verminderen zijn er nieuwe diploma-eisen opgesteld voor het Zwem-ABC. Deze eisen zijn door het Nationaal Platform Zwembaden vastgelegd in de Nationale Norm Zwemveiligheid, die volgend jaar van kracht wordt.

Tijdens de lessen voor het Zwem-ABC komt de nadruk te liggen op overleven in het water in onverwachte situaties. ‘Mooi zwemmen’ wordt minder belangrijk, maar kinderen leren wel wat ze moeten doen als ze bijvoorbeeld onverwacht achterwaarts in het water vallen. Een ander voorbeeld is dat de kleding-eisen voor het A-diploma worden aangescherpt. Hier is voortaan ook een lange broek en een shirt met lange mouwen verplicht.

Nieuwe indeling

Het nieuwe Zwem-ABC krijgt een praktische indeling.

  • Voor zwemdiploma A worden de vaardigheden aangeleerd die nodig zijn in een zwembad zonder attracties;
  • Voor zwemdiploma B worden de vaardigheden aangeleerd die nodig zijn in een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en/of een stroomversnelling;
  • Voor zwemdiploma C worden tenslotte de vaardigheden aangeleerd om op een veilige manier plezier te hebben en jezelf te kunnen redden in open water (behalve in de zee). Na het behalen van het C-diploma worden de vaardigheden beheerst die nodig zijn in een zwembad met attracties, maar ook in open water zoals recreatieplassen, sloten en vaarten. De zee is vanwege het onvoorspelbare karakter buiten beschouwing gelaten.

Het Nationaal Platform Zwembaden geeft ouders het dringende advies om hun kind door te laten gaan met zwemles totdat het C-diploma is behaald. Pas vanaf dat moment zijn kinderen zwemveilig in alle soorten zwembaden en in open water.

Totstandkoming

De Nationale Norm Zwemveiligheid, die op 1 januari 2018 van kracht wordt, is tot stand gekomen naar aanleiding van het project ‘NL Zwemveilig’. Dit project wordt door de het Nationaal Platform Zwembaden | Nationale Raad Zwemdiploma’s gecoördineerd en het project wordt door het ministerie van VWS ondersteund. Het project is gericht op het verzamelen van cijfers en kennis over zwemonderwijs, zwemvaardigheid en zwemveiligheid in Nederland. Met de verzamelde kennis kan de zwemveiligheid in Nederland naar een hoger niveau worden getild. Het afgelopen jaar zijn veel onderzoeken uitgevoerd door onder andere het Mulier Instituut, Hogeschool Windesheim, Hanzehogeschool Groningen en Kenniscentrum Sport. De rapportage met de resultaten is inmiddels aangeboden aan het ministerie van VWS en verstuurd naar de Tweede Kamer.

Kijk voor meer informatie over het project op www.nlzwemveilig.nl

De Nationale Norm Zwemveiligheid bij AZL

Hoewel de nieuwe Nationale Norm Zwemveiligheid per 1 januari 2018 van kracht wordt, betekent dit niet automatisch dat de lessen bij AZL vanaf die datum meteen veranderen. Er zal een overgangsperiode zijn, zodat lesplannen kunnen worden aangepast en kinderen en instructeurs geleidelijk aan de nieuwe eisen kunnen wennen. Waarschijnlijk zullen de eerste ABC-diploma’s nieuwe stijl pas in de tweede helft van 2018 worden uitgeven. Tegen die tijd zult u hierover nader worden geïnformeerd.